Архив рубрики: Робота МК

У чому сутність патріотичного виховання?


113822648_5339976

У системі морального виховання чільне місце посідають патріотичне й інтернаціональне виховання.

Патріотизм (від гр. patriotes — батьківщина) — любов до своєї батьківщини, відданість своєму народу, гордість за свій народ, прагнення захистити його надбання, продовжити примноження його загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей. Патріотизм проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне і що любить особистість. Як зазначав В.О. Сухомлинський, патріотизм як діяльна спрямованість свідомості, волі, почуттів діалектично пов’язаний з освіченістю, етичною, естетичною й емоційною культурою, світоглядною стійкістю, творчою працею. Виховання патріотичної свідомості, почуттів і переконань неможливо відокремити від складного цілісного процесу формування особистості.

Читать далее

Реклама

Сучасні підходи до типології та структури уроків


 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Сучасні підходи до типології та структури уроків 

02-engleza

План 

 1. Урок як форма організації навчання
 2. Сучасні підходи до типології та структури уроків
 3. Що таке інтерактивне навчання
 4. Використання інтерактивних технологій навчання при викладанні спецдисциплін.

Читать далее

Як підготувати відкритий урок


Підготовка відкритого заняття

Підготовка до відкритого заняття проводиться відповідно до оптимальних вимог методики проведення занять: аналіз змісту навчального матеріалу; аналіз особливостей конкретного контингенту учнів на даному занятті; вибір методів, форм і засобів навчання; короткий опис ходу заняття відповідно до плану навчального заняття.

Вибір теми відкритого заняття вчитель мусить робити самостійно, з урахуванням аналізу навчального матеріалу, на якому він зможе краще показати розроблені ним удосконалення, прийоми та методи своєї професійної майстерності, організацію навчальної діяльності учнів на різних етапах уроку.

Читать далее

Алгоритм підготовки майстра виробничого навчання до занять


 

Алгоритм підготовки майстра виробничого навчання до занять

 на допомогу  молодому майстру виробничого навчання

 Готуючись до уроку, майстер виробничого навчання повинен:

 • проаналізувати результати попереднього заняття, на основі якого уточнюється зміст, тема і мета наступного уроку.

Тема визначає загальну назву тієї частини навчального матеріалу, який буде вивчатися на уроці («що вивчається»), а мета – «для чого вивчається», «чого необхідно досягти»;

 • визначити дидактичну мету уроку;
 • визначити тип, структуру уроку та час, відведений для проведення кожного його елементу.

Розподіл часу залежить від періоду навчання, від місця даного уроку в темі програми.

Читать далее

Зразок оформлення плану уроку виробничого навчання


Зразок оформлення плану уроку виробничого навчання

на допомогу  молодому майстру виробничого навчання

Схема плану уроку виробничого навчання

 

Тема програми __________________________________________________________________________

Тема уроку _____________________________________________________________________________

Мета уроку:

а) навчальна – які професійні знання, уміння, навички формуються, закріплюються і розвиваються;

б) розвиваюча – які операції і прийоми розумової  діяльності учнів розвиваються на уроці;

в) виховна – які якості особистості учнів формуються і розвиваються на уроці.

Читать далее

Триєдина мета уроку професійно-практичної підготовки


 

Триєдина мета уроку  професійно-практичної  підготовки

на допомогу  молодому майстру виробничого навчання

 

Навчальнаякі професійні знання, уміння, навички формуються, закріплюються і розвиваються;

 • формування умінь, навичок …
 • закріплення умінь, навичок …
 • відпрацювання прийомів …
 • вдосконалення прийомів …
 • формування навичок …
 • планування навчальної діяльності …
 • формування уміння здійснювати контроль (самоконтроль)…

Читать далее